Summer Outreach


Toužíš vidět, jak se lidé v České republice obrací k Ježíši? Pokud máš v srdci tuhle touhu, tak to jsi na správném místě. Nezáleží, jestli jsi ještě nikdy před tím nesdílel s lidmi evangelium, nebo jestli je evangelizace tvůj každodenní životní styl. Ježíš říká svým učedníkům v Matouši 28: "Jděte a čiňte učedníky ze všech národů" a to také chceme dělat. Není se vůbe čeho bát, protože Ježíš nám slibuje: "já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku." Takže hurá do toho!

Summer Outreach se bude konat od 5.8. do 10.8. v Českých Budějovicích (kde bude zázemí) - s výjezdy do okolních vesnic a měst. Naše vize je zasáhnout celé Jižní Čechy dobrou zprávou evangelia. Poslední dva dny završíme evangelizaci společně s americkým týmem, kteří pořádají taneční evangelizační festival Tep Fest nejprve v Prachaticích (9.8, 17:00, letní kino) a potom v Českých Budějovicích (10.8, 17:00, Sokolský ostrov).


Jak se můžu zapojit?

Evangilizovat pojedeme v několika týmech, abychom zasáhli co nejvíce měst a vesnic. Každý tým bude mít přenosnou aparaturu, minimálně jednoho řidiče, chváliče a kazatele. Vy se můžete ke jednomu z takových předem připravených týmů připojit nebo tým vytvořit. Bůh nás každého obdaroval jinými schopnostmi sdílet evangelium: kreslením, hramy, rozhovory, motlitbou, tancem. Buďte kreativní!

Pokud se chceš zapojit jako:

  • řidič

  • kazatel

  • chválič

  • prostě se chci přidat

Vyplň prosím tento formulář:
(Uvítáme lidi ze všech krajů - z celé České republiky :) )  


Jak to bude probíhat?

10:00 Praktické vyučování (ČB, Krajinská 17, 4. patro)

12:00 Rozdělení do týmů (každý tým půjde po své ose)

    • Oběd

    • Evangelizace

    • Večeře

20:00 Sdílení svědectví a společné uctívání (ČB, Krajinská 17, 4. patro)


Kam se všude podívám?

Určitě sem, ale asi i dál ;-)


A co ubytko?

Pro ty, co nechtějí za ubytování platit, budou k dispozici prostory v církvi Elevate v ulici Krajinská 244/17, 370 01 České Budějovice 1. Tam bude možné během Summer Outreache přespat, pokud si přivezete vlastní karimatku nebo je možné si zařídit vlastní ubytování v hotelu či penzionu v Budějovicích.

Summer Outreach

Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a očekává zjevení Božích synů (Řím. 8:19). Mladí lidé jsou hladoví po Bohu. Ty ji ten kdo jim může dobrou zprávu přinést. Moc se na tebe a na Summer Outreach tešíme.